Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving nodig, of een prijsofferte?

Neem contact op met ons via onderstaande gegevens en wij helpen u zo snel mogelijk verder!

Deskundige: Kenny Van Den Broeck
Erkenningsnummer: EP18378
Diploma: Bachelor Vastgoed aan Odisee Aalst
Adres: A. De Cockstraat 22, 9470 Denderleeuw
Telefoon: 0471/92.17.78 - 053/66.60.47
Email: kenny_van_den_broeck@hotmail.com

Rijwoning: 275 EUR
Inclusief btw en inclusief verplaatsingskosten voor bezoek binnen straal van 10 km van Denderleeuw 
Halfopen woning: 365 EUR
 Inclusief btw en inclusief verplaatsingskosten voor bezoek binnen straal van 10 km van Denderleeuw
Vrijstaande woning: 435 EUR
 Inclusief btw en inclusief verplaatsingskosten voor bezoek binnen straal van 10 km van Denderleeuw
Appartement of studio: 245 EUR 
 Incl. btw en inclusief verplaatsingskosten voor bezoek binnen straal van 10 km van Denderleeuw
Groot niet-residentieel gebouw
( > 500m²)
Vraag hieronder uw offerte aan!  
Klein niet-residentieel gebouw
(< 500 m²) 

 

Vraag hieronder uw offerte aan!    

Wij zijn vooral actief binnen de regio's Denderleeuw, Aalst, Affligem, Asse, Geraadsbergen, Roosdaal, Ninove, Haaltert, Liedekerke en Ternat. Voor een plaatsbezoek buiten de straal van 15 kilometer van Denderleeuw wordt een kleine bijkomende verplaatsingskost aangerekend.


PLAATSBESCHRIJVING BIJ VERHUUR

Het belang van een goede plaatsbeschrijving

Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de woning die zij verhuren.

Teneinde deze schade te kunnen terugvorderen van de huurder, is het van belang dat u als verhuurder in het bezit bent van een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij aanvang en bij het einde van de huur, zodat u op basis hiervan de schade kan bewijzen.

In principe dient een huurder het gehuurde goed te gebruiken als een goede huisvader en op het einde van de huurtijd dient hij het goed terug te geven in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huur.

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en de verliezen die gedurende de huurtijd zijn ontstaan.

Om concreet na te gaan in welke staat het gehuurde pand moet worden teruggeven, is het van belang te weten of partijen een plaatsbeschrijving hebben opgemaakt. In de plaatsbeschrijving wordt de gedetailleerde staat van de woning nauwkeurig beschreven.

U laat best een plaatsbeschrijving opmaken door een deskundige voor uw huurder zijn intrek neemt in de woning. De woning is dan nog niet bemeubeld en de staat bij aanvang kan duidelijk vastgesteld worden. U hebt echter ook de mogelijkheid om de plaatsbeschrijving op een later tijdstip op te maken, dit tot één maand na aanvang van de huurovereenkomst.

Om geldig te zijn, moet de plaatsbeschrijving aan volgende voorwaarden voldoen:

  • verhuurder en huurder moeten bij de opstelling van de huurstaat aanwezig zijn.
  • verhuurder en huurder moeten het document dateren en ondertekenen.
  • de huurstaat moet voldoende gedetailleerd zijn. Vage omschrijvingen als 'beide partijen erkennen dat het goed in goede staat is', volstaan niet.

Aan het einde van de huurperiode is uw huurder verplicht om de huurwoning terug te geven in haar oorspronkelijke staat. Om te beoordelen of dat ook gebeurd is, vergelijkt men op dat ogenblik de woning met de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Met schade door overmacht, ouderdom of gewone slijtage wordt geen rekening gehouden. Voor alle andere schade is de huurder wel aansprakelijk.

De plaatsbeschrijving is dan ook een belangrijk referentiepunt. Indien er geen plaatsbeschrijving is opgemaakt, gaat de wet er namelijk van uit dat de huurder het pand bij het einde van de huur teruggeeft in de staat waarin hij het destijds gekregen heeft.

Een goede plaatsbeschrijving biedt bijgevolg houvast en vermijdt discussies over de huurdersaansprakelijkheid.

Wordt u zelf geconfronteerd met schade veroorzaakt door uw huurder of bent u huurder en tracht uw verhuurder – ten onrechte – schade in uw schoenen te schuiven, dan kan u steeds contact opnemen met ons! 


PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN WERKEN

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerd schriftelijk verslag van de huidige toestand van het onroerend goed. In een plaatsbeschrijving aanvang der werken worden alle aanwezige gebreken tekstueel beschreven van het onroerend goed. Met gebreken wordt er o.a. haarscheuren, vochtschade, barsten, schimmelplekken, scheuren en andere gebreken bedoeld. Dit alles wordt aangevuld door een uitgebreide fotoreportage in het verslag. Dit verslag wordt ter ondertekening aangeboden aan de eigenaar(s) en opdrachtgever zodat het verslag bindend is.

De oprichting van bouwwerken of de uitvoering van andere werken van burgerlijke genie, geeft in de praktijk dikwijls aanleiding tot moeilijkheden met de eigenaars van naburige gebouwen, die beweren dat deze werken schade aangericht hebben aan hun eigendom. Vooral wanneer de werken gepaard gaan met trillingen zijn de geburen uiterst werkzaam en in veel gevallen worden zij zich pas op dat ogenblik bewust van de (oude) schade aan hun gebouw. Zeer dikwijls eisen zij dan ook van de aannemer of de opdrachtgever een vergoeding voor deze schade. Een proces-verbaal van plaatsbeschrijving is enkel een hulpmiddel om betwistingen te voorkomen of gemakkelijker op te lossen.

Er bestaat geen enkele verplichting om een dergelijk proces-verbaal op te maken. Een proces-verbaal van plaatsbeschrijving is enkel een objectieve vaststelling van zichtbare feiten die toelaat het ontstaan en de evolutie van schade vast te stellen. De oorzaak van de schade mag hierin echter niet vermeld worden omdat het onderzoek ervan buiten het bestek van de plaatsbeschrijving valt. Nieuwe schade of een verergering van bestaande schade is niet noodzakelijkerwijze veroorzaakt door de werken op de bouwwerf. Andere oorzaken blijven steeds mogelijk (zowel extern als intern het gebouw zelf).

Indien er geen plaatsbeschrijving bij aanvang der werken werd opgemaakt wordt er van uitgegaan dat het betreffende pand in onberispelijke staat was voor de werken, met de nodige discussies tot gevolg. Het is dus van groot belang dat er voor de werken een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt om de bestaande schade te laten beschrijven en deze discussies te vermijden. Zo moet u geen schade vergoeden die er al voor de werken was.