Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.meubellux-webshop.be
Bij deze willen wij u graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe wij uw aankopen verwerken en afhandelen. 

Handelsnaam: 
Kado's Meubellux
Ondernemingsvorm: 
Eenmanszaak 
Adres: 
Alfons De Cockstraat 22, 9470 DENDERLEEUW
Telefoonnummer: 
053/66 60 47
E-mailadres: 
kenny_van_den_broeck@hotmail.com
btw-nummer: 
BE 0 734 066 801

1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

1.1 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelwagen. Daarna kan u het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Wanneer u vervolgens klikt op 'Afrekenen', zal u uw klantgegevens moeten invullen met het bijhorende factuuradres. Nadien wordt u de vraag gesteld naar welke verzendmethode uw voorkeur uitgaat. U kan kiezen uit: - Afhalen in de winkel - DHL - Standaard post. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). 
Nadat u de gewenste verzendmethode heeft aangeduid, wordt u de vraag gesteld op welke manier u de betaling wenst uit te voeren. Hierbij kan u kiezen tussen: - Contant bij levering - Via Overboeking. 
Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. 
Wanneer u vervolgens de bestelling afrondt, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. 
1.2 Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. Bijkomend mogen wij het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen. 
1.3 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). 
1.4 Tot dusver leveren wij enkel in BELGIË. Bestellingen vanuit het buitenland worden enkel aanvaard indien u als koper uw bestelde artikelen ter plaatse komt afhalen in onze winkel. Afhankelijk van de beschikbaarheid bedraagt de leveringstermijn van de bestelde artikelen gemiddeld 1 week, te rekenen vanaf de datum waarop de bestelling is geplaatst. Het door u bestelde product moet binnen de 30 dagen na de bestellingsdatum bij u aankomen, vertraging of niet. Gebeurt dit niet, dan kan u als klant de bestelling annuleren. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.
1.5 Wij leveren enkel bij u aan de deur. De overhandiging van de door u bestelde artikelen gebeurt aan de voordeur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verdere installatie of plaatsing van de door u bestelde goederen. Vanaf de persoonlijke overhandiging bent u zelf aansprakelijk voor de plaatsing en installatie van uw bestelde artikelen.

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN, DRINGENDE LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT 

2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.
2.2 De artikelen blijven onze eigendom tot en met de integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.
2.3 Wij rekenen geen verzendkosten aan wanneer u uw bestelde artikel(en) ter plaatse komt afhalen in onze winkel. 

3. BETALING 

3.1 Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro, betaling per overschrijving en betaling via Paypal. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.  
3.2 De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure. Per verstuurde interne rappel door Kado's Meubellux zal een forfaitaire administratieve kost van 5,50 EUR in rekening gebracht worden. Wanneer Kado's Meubellux de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zoals bijvoorbeeld een incassobureau, zal daarvoor een forfaitair bedrag in rekening gebracht worden van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 40 euro, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke interest aangerekend worden. Voor elke laattijdige terugbetaling door Kado's Meubellux, heeft u recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, evenals op wettelijke interesten op het verschuldigd bedrag. De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

4. TERUGNAMES

4.1 Wanneer u via onze online shop een artikel of meerdere artikelen bestelt is het mogelijk om uw aankoop te retourneren. Verkochte, overhandigde goederen worden enkel teruggenomen én terugbetaald indien het door de klant bestelde artikel schade heeft opgelopen tijdens het transport. 

5. WETTELIJKE GARANTIE

5.1 Onze garantie houdt in dat het door u bestelde product in goede staat, namelijk dezelfde staat als die waarin het product verkeerde tijdens het nemen van de foto's, moet verkeren en/of werken. Het product moet in goede staat verkeren op moment van de levering. Na de levering en de door u op moment van de levering gegeven goedkeuring omtrent de staat van het goed, zijn wij verder niet meer aansprakelijk voor eventuele defecten of schade. 
Tijdens de emballage van het bestelde artikel nemen wij fotografisch bewijsmateriaal van de toestand of staat waarin het goed zich op dat moment bevindt. Dit fotomateriaal wordt u zo snel mogelijk na de emballage verstuur via email. 
Wanneer wij of onze werknemers zelf het door u bestelde goed leveren, zijn wij zelf aansprakelijk voor eventuele schadegevallen tijdens de levering. Onze aansprakelijkheid voor schade of defecten vervalt vanaf de overhandiging aan de voordeur van het door u bestelde product, uiteraard na goedkeuring en na visuele inspectie van de klant. 
Wanneer de verzending en levering van het door u bestelde product gebeurt via de post of koerierdienst zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadegevallen tijdens de levering. Tijdens de emballage van het bestelde artikel nemen wij fotografisch bewijsmateriaal van de toestand of staat waarin het goed zich op dat moment bevindt. Dit fotomateriaal wordt u zo snel mogelijk na de emballage verstuurd via email. 

6. KLANTENDIENST

6.1 Onze klantendienst kan doorlopend gecontacteerd worden via volgende e-mailadressen: kenny_van_den_broeck@hotmail.com, meubellux@skynet.be
Bij eventuele vragen of opmerkingen kan u ook steeds telefonisch contact opnemen met ons via het nummer 053/66 60 47, dit enkel tijdens de openingsuren van de winkel. Voor wat betreft de openingsuren van de winkel verwijzen wij u naar de pagina 'Contact' op onze website en webshop.