Asbestattest nodig, of een prijsofferte?

Neem contact op met ons via onderstaande gegevens en u wordt snel geholpen!

Asbestdeskundige: Arne Verhoeven

Gecertificeerd asbestdeskundige
Opmaak van asbestattesten en inventarissen
Staalanalyses
Asbestverwijdering


Adres: Kezeweide 40, 1730 Asse

Telefoon: 0493/41.26.25

Email: info@asbesim.be

Website: www.asbesim.be


Download hier de prijslijst

ALGEMENE VOORWAARDEN ASBESIM

Inhoud opdracht

Het doel van deze opdracht is de opmaak van een asbestattest bij de verkoop van een pand, gelegen in Vlaanderen, dat is

gebouwd voor 2001. De uitvoering van deze opdracht beantwoordt aan de verplichtingen die opgenomen zijn in het

inspectieprotocol.

▪ De inspectie gebeurt op basis van een niet-destructief onderzoek met het oog op een normaal gebruik van het

gebouw. Schade die inherent is aan monsternames, valt onder de noemer van het niet-destructief onderzoek. Er

wordt geen destructief onderzoek uitgevoerd. Destructief onderzoek wordt in een aparte opdracht

overeengekomen.

▪ Het nemen van monsters van asbestverdachte materialen. Bij monsternames worden de nodige

veiligheidsmaatregelen genomen, conform het inspectieprotocol.

▪ Invoeren van gegevens in de databank van OVAM, conform het inspectieprotocol: opmaak en aanduiding op plan,

nemen van foto's, beheersmaatregelen en risico-evaluatie.

▪ Afleveren van het asbestattest

▪ Conform het inspectieprotocol moeten voor bepaalde asbestverdachte toepassingen staalnames uitgevoerd

worden. Indien de opdrachtgever deze staalname niet toelaat, wordt de asbestverdachte toepassing beschouwd

als asbesthoudend. Asbesim kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

▪ In de offerte zijn 2 staalanalyses bij een erkend FOD WASO Labo inbegrepen. Bijkomende staalanalyses worden

aan 45 euro per staalanalyse aangerekend ter plaatse.

▪ Materiaalmonsters worden geanalyseerd met behulp van een Polarisatie-Licht Microscopie (PLM).

▪ In het analyserapport van een erkend FOD WASO Labo staan minimaal de volgende zaken: asbesthoudend of niet,

de asbestsoort en de gebondenheid.

▪ Een asbestattest is standaard 10 jaar geldig. Dit wordt verlaagd naar 5 jaar als er minstens één asbesthoudend

materiaal aanwezig is met hoog risico. Een eigenaar is verplicht om een asbestattest te actualiseren binnen 1 jaar

als er sprake is van een gewijzigde toestand.

Uitvoeringsmodaliteiten

▪ Elke ondertekende opdracht betekent de aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

▪ Een bestelling is pas geldig na het overmaken van het ondertekende opdrachtformulier aan Asbesim. Na betaling

van de offerte/factuur ontvangt de opdrachtgever het asbestattest in digitale vorm (Nederlandse taal).

▪ Een woning wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of gevolmachtigde.

▪ De eigenaar of opdrachtgever moet de nodige begeleiding voorzien tijdens de inspectie: toegang

verlenen tot alle ruimtes, voldoende verlichting voorzien.

▪ De retributiekost van OVAM bedraagt 50 euro per attest en is inbegrepen in bovenstaande eenheidsprijzen.

▪ De retributiekost voor de certificatie instelling bedraagt 20 euro per attest en is inbegrepen in bovenstaande

eenheidsprijzen.

▪ Als de bruto bewoonbare oppervlakte van de te inspecteren woning groter is dan de opgegeven oppervlakte in de

offerteaanvraag, zal een supplement aangerekend worden.

▪ Het asbestattest wordt uitsluitend bezorgd aan onze opdrachtgever.

▪ Ruimtes met een hoogte lager dan 1,5 meter vormen een permanente onderzoeksbeperking.

▪ Volgende situaties kunnen beschouwd worden als een tijdelijke onderzoeksbeperking: materiaal in opslag,

overwoekerende vegetatie, slotvaste toegangsdeur, ruimtes hoger dan 3,5 meter te rekenen vanaf een vaste

ondergrond. Asbestverdachte toepassingen die zich hoger dan 3,5 meter bevinden, worden niet bemonsterd.

Hiervoor zal een beperkingsfiche aangemaakt worden in de databank.

▪ De opdracht omvat alle kosten voor de uitvoering van de basisopdracht. Extra inspectiekosten zullen apart

besproken worden met de opdrachtgever en nadien gefactureerd worden.

Een inspectiebezoek ter plaatse wordt uitgevoerd binnen de kantooruren van Asbesim: maandag tot vrijdag van

8u tot 18u. Een inspectiebezoek buiten de kantooruren geeft aanleiding tot een toeslag op de vernoemde

prijzen:

▪ Zaterdagen tussen 8u en 16u: toeslag 40%

▪ Zon- en feestdagen: 100% toeslag

▪ Weekdagen na 18u: 50% toeslag

▪ Weekdagen voor 8u: 50% toeslag

Wachttijden niet veroorzaakt door Asbesim worden verrekend aan 95 euro per uur (excl btw). Er wordt

minimaal per 1/2de uur gerekend. Extra verplaatsingskosten in geval van afwezigheid: indien een eigendom voor

2

de keer moet bezocht worden door afwezigheid van opdrachtgever wordt een verplaatsingskost van 75 euro

(excl btw) aangerekend.

▪ Standaard wordt het attest per email verstuurd. Een papieren versie per post wordt aan 15 euro per

exemplaar aangerekend.

Een afspraak annuleren kan per email via info@asbesim.be. Na aanvaarding van de annulatie door Asbesim zijn de

volgende annulatiekosten van toepassing:

▪ Annuleren meer dan 72 uur voor aanvang: geen bijkomende kosten.

▪ Annuleren 48 tot 72 uur voor aanvang: 50% van de uitvoeringsprijs.

▪ Annuleren 24 tot 48 uur voor aanvang: 75% van de uitvoeringsprijs.

▪ Annuleren minder dan 24 uur voor aanvang: 100% van de uitvoeringsprijs.

Uitvoeringstermijn

▪ De opdracht houdt in dat het attest binnen een termijn van uiterlijk 2 weken afgeleverd wordt, te rekenen vanaf

het inspectiebezoek ter plaatse. Een attest kan sneller afgeleverd worden, mits een bijkomende kost van 95 euro

(excl. btw) per attest.

Geldigheidstermijn

▪ De prijsofferte blijft geldig gedurende 30 kalenderdagen.

In geval van betwisting zijn uitsluitend het